CZ EN SK PL HU LT

Winiki projektu

Wynik 1: Baza danych międzynarodowych i lokalnych przykładów dobrych praktyk

Sto przypadków przykładów dobrych praktyk rolników współpracujących ze sobą, a także rolników współpracujących z innymi uczestnikami łańcucha wartości dostaw.

Studia przypadków będą dostępne we wszystkich językach roboczych projektu – czeskim, węgierskim, litewskim, polskim, słowackim i angielskim.

Organizacja odpowiedzialna: Czech University of Life Sciences Prague

Wynik 2: Książka o problemach małych gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników

Publikacja analityczna, która szczegółowo definiuje problemy małych gospodarstw, kluczowe punkty zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, aby zdefiniować polityki krajów projektu skierowane na małe gospodarstwa i młodych rolników, rekomendować dobre praktyki oraz ewentualne instrumenty polityki stosowane do eliminacji kluczowych problemów.

Książka, wydana pod redakcją PULS, zostanie opublikowana w języku angielskim.

Organizacja odpowiedzialna: Poznan University of Life Sciences

Wynik 3: Model gospodarki gospodarstwa rolnego

Przygotowanie narzędzia programowego, które umożliwi młodym rolnikom modelowanie decyzji biznesowych w kontekście nadchodzącej zmiany polityki rolnej, co ma ułatwić podejmowanie decyzji i planowanie inwestycji.

Narzędzie do modelowania jest dostarczane w różnych językach roboczych.

Organizacja odpowiedzialna: Slovak University of Agriculture in Nitra

Wynik 4: Narzędzie porównywania cen i rabatów

Symulacja komparatora cenowego, która umożliwi młodym rolnikom realistyczną ocenę ich pozycji rynkowej w nierównym środowisku oligopolistycznego dostawcy i oligopsonistycznego struktury nabywczej. Celem tego narzędzia jest porównywanie osiągniętych cen z innymi rolnikami na poziomie międzynarodowym, krajowym lub regionalnym.

Organizacja odpowiedzialna: Czech University of Life Sciences Prague

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena