CZ EN SK PL HU LT

Wynik 2 - Książka

MAŁE GOSPODARSTWA ZARZĄDZANE PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW W RAMACH NOWEJ STRATEGII „OD POLA DO STOŁU”

Strategia „od pola do stołu”, stanowiąca integralną część Europejskiego Zielonego Ładu, przyspiesza przejście na zrównoważone systemy żywnościowe, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnym łagodzeniu wpływu na środowisko. Dokumenty UE podkreślają korzyści dla rolników i konsumentów. Pojawiają się jednak obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków, szczególnie w przypadku małych gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników. Niniejsza książka bada długoterminową rentowność takich gospodarstw w ramach strategii „od pola do stołu” w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Węgrzech i Litwie. Badania obejmują produkcję, sytuację gospodarczą, wsparcie publiczne i perspektywy rozwoju, oferując zalecenia dla decydentów i zainteresowanych stron. Książka skierowana do szerokiego grona odbiorców omawia małe gospodarstwa rolne, zrównoważony rozwój i politykę rolną.

book-front-small.jpg

Cała książka jest dostępna TUTAJ

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/pawlak-k-small-farms-managed-by-young-farmers-204.pdf)

 

Rozdział 1: Europejski Zielony Ład i strategia „od pola do stołu” w kontekście polityki rolnej EU

(https://visyfarm.pef.czu.cz/book/1-european-green-deal-and-farm-to-fork-strategy.pdf)

Rozdział 2: Rola małych gospodarstw i młodych rolników w rolnictwie analizowanych krajów

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/2-the-role-of-small-farms-and-young-farmers-in-agr.pdf)

Rozdział 3 Potencjał produkcyjny i wyniki ekonomiczne małych gospodarstw w rolnictwie analizowanych krajów

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/3-production-potential-and-economic-results-of-sma.pdf)

Rozdział 4: Rola działań WPR we wspieraniu młodych rolników

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/4-the-role-of-cap-measures-in-supporting-young-far.pdf)

Rozdział 5: Redystrybucyjna funkcja WPR we wspieraniu młodych rolników drobnych w analizowanych krajach

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/5-the-redistributive-function-of-cap-in-supporting.pdf)

Rozdział 6: Integracja pozioma i pionowa jako czynniki zwiększające konkurencyjność gospodarstw rolnych w analizowanych krajach

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/6-horizontal-and-vertical-integration-as-factors-e.pdf)

Rozdział 7: Development prospects for small farms run by young farmers – the evidence from selected countries

(https://visyfarm.pef.czu.cz/download/book/7-development-prospects-for-small-farms-run-by-you.pdf)

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena