CZ EN SK PL HU LT

Apie

Tarptautinis konsorciumas sėkmingai dalyvavo programoje „Erasmus+“ pagal 2.03 veiksmąĮg „Strateginė partnerystė aukštojo mokslo srityje“. Čekijos Prahos gyvybės mokslų universitetas (CZU v Praze) kartu su savo partneriais gavo finansavimą projektui, kuriame daugiausia dėmesio skiriama jaunųjų ūkininkų valdomų smulkių ūkių ilgalaikio gyvybingumo tyrimams pagal naująją ES strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuri yra plataus užmojo Europos žaliojo susitarimo dalis.

Tarptautinė komanda parengs ankstesnių ir naujų politikos krypčių, skirtų jauniesiems ūkininkams, valdantiems mažus ūkius konsorciumą sudarančiose šalyse, apžvalgą ir įvertinimą. Bus pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip šie ūkiai gali bendradarbiauti tiekimo grandinėje, kad pagerintų savo ilgalaikę ekonominę padėtį. Galutinis rezultatas bus IT priemonių, skirtų veiksmingam verslo planavimui ir sprendimų priėmimui, sukūrimas.

Projekte dalyvauja ne tik Čekijos Prahos gyvybės mokslų universiteto darbuotojai, bet ir akademiniai partneriai iš Lenkijos (Poznanės gyvybės mokslų universitetas), Slovakijos (Slovakijos Nitros žemės ūkio universitetas), Lietuvos (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas) ir Vengrijos (Szegedo universitetas). Ryšį tarp mokslo ir praktikos užtikrina jauniesiems ūkininkams atstovaujančios asociacijos – Čekijos jaunųjų ūkininkų asociacija, Lenkijos kaimo jaunimo sąjunga ir Slovakijos jaunųjų ūkininkų asociacija (ASYF).

 

Projekto pavadinimas: Jaunųjų ūkininkų valdomų mažų ūkių gyvybingumas įgyvendinant naująją „nuo ūkio iki stalo“ strategiją
Akronimas: VISYFARM
Total consortium budget: 299 564 EUR
Trukmė: 12/2020 - 11/2023
Rėmėjas: Erasmus+
Projekto Nr.: 2020-1-CZ01-KA203-078495

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena