CZ EN SK PL HU LT

Wynik 4 - Porównywarka cen i rabatów

Porównywarka cen przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych rolników, oferując realistyczną ocenę ich pozycji rynkowej w środowisku charakteryzującym się oligopolistyczną podażą i oligopsonistyczną strukturą nabywców. Narzędzie ma na celu porównanie cen osiąganych przez młodych rolników z cenami na poziomie międzynarodowym lub krajowym, a także ocenę możliwych do osiągnięcia rabatów od zużytych środków produkcji.

Wykorzystując dane Komisji Europejskiej, porównywarka cen prezentuje informacje w sposób przyjazny dla użytkownika. Dodatkowo narzędzie uwzględnia wyniki ankiety przeprowadzonej w pięciu krajach.

Przed użyciem narzędzia prosimy o zapoznanie się z instrukcją (dostępną TUTAJ).

Na potrzeby dalszego szkolenia przygotowaliśmy kartę pracy do ćwiczeń (dostępną TUTAJ).

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena