CZ EN SK PL HU LT

VISYFARM

Medzinárodné konzorcium bolo úspešné v programe Erasmus+ v rámci akcie 2.03 - Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Česká zemědělská univerzita v Prahe (ČZU v Prahe) získala spolu so svojimi partnermi finančné prostriedky na projekt zameraný na výskum dlhodobej životaschopnosti malých poľnohospodárskych podnikov riadených mladými farmármi v kontexte novej stratégie EÚ "Z farmy na stôl", ktorá je súčasťou ambicióznej európskej Zelenej dohody.

Medzinárodný tím pripraví prehľad a hodnotenie minulých a nových politík zameraných na mladých poľnohospodárov, ktorí spravujú malé farmy v krajinách tvoriacich konzorcium. Budú prezentované príklady dobrej praxe, ako môžu tieto farmy spolupracovať v dodávateľskom reťazci s cieľom zlepšiť svoju dlhodobú ekonomickú situáciu. Konečným výsledkom bude vytvorenie IT nástrojov na efektívne plánovanie a rozhodovanie v oblasti podnikania.

Okrem pracovníkov Českej zemědělskej univerzity v Prahe sa na projekte podieľajú akademickí partneri z Poľska (Poznan University of Life Sciences), Slovenska (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Litvy (Vytautas Magnus University, Kaunas) a Maďarska (University of Szeged). Prepojenie medzi vedou a praxou zabezpečujú združenia zastupujúce mladých poľnohospodárov - Združenie mladých farmárov Českej republiky, Poľský zväz vidieckej mládeže a Združenie mladých farmárov Slovenska (ASYF).

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena