CZ EN SK PL HU LT

VISYFARM

Międzynarodowe konsorcjum odniosło sukces w programie Erasmus+, w ramach akcji 2.03. - Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym. Razem ze swoimi partnerami Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (CZU v Praze) uzyskał finansowanie projektu skupiającego się na badaniach długoterminowej rentowności małych gospodarstw zarządzanych przez młodych rolników w kontekście nowej strategii UE „Od pola do stołu”, która jest częścią ambitnego wyzwania, jakim jest Europejski Zielony Ład.

Międzynarodowy zespół przygotuje przegląd i ocenę przeszłych i nowych polityk adresowanych do młodych rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne w krajach tworzących konsorcjum. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy tych gospodarstw w łańcuchu dostaw, przyczyniających się do poprawy ich długoterminowej sytuacji ekonomicznej. W efekcie finalnym zostaną stworzone narzędzia IT, umożliwiające efektywne planowanie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji.

Oprócz pracowników Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze w projekcie uczestniczą partnerzy akademiccy z Polski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Słowacji (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze), Litwy (Uniwersytet Witolda Magnusa, Kowno) i Węgier (Uniwersytet w Szeged). Połączenie nauki z praktyką zapewniają stowarzyszenia reprezentujące młodych rolników - Stowarzyszenie Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Polski Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Stowarzyszenie Słowackich Młodych Rolników (ASYF).

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena