CZ EN SK PL HU LT

Wynik 3 - Produkt modelowania oprogramowania

Instrukcje użytkowania

Procedura (kroki) korzystania z produktu do modelowania

o3-intro.jpg

Oprogramowanie jest dostępne online na stronie internetowej projektu VISYFARM https://visyfarm.pef.czu.cz/vystupy-projektu i powinno zostać pobrane na komputer wraz z niniejszą instrukcją i zapisane, aby wprowadzone dane nie zostały utracone. Następnie użytkownik postępuje krok po kroku.

1. Po otwarciu programu na komputerze użytkownik jest witany wyskakującym okienkiem z opcją wyboru języka. Następnie przez cały czas korzystania z programu dane słowne są podawane w danym języku. Dane ekonomiczne lub finansowe są podawane w euro. 

2. Użytkownik najpierw wprowadza informacje wejściowe, niezależnie od tego, czy jest młodym rolnikiem, czy nie.

3. Następnie dodaje informacje dotyczące chowu bydła (forma chowu oborowego lub pastwiskowego).

4. Wprowadza procent całkowitego obszaru gospodarstwa chronionego na obszarze ptasim (liczba dla ekoschematów).

5. Dopiero wtedy użytkownik może wprowadzić dane dotyczące poszczególnych upraw w gospodarstwie (wydajność z hektara, cena za tonę, koszt w euro na hektar użytków rolnych i powierzchnia upraw w hektarach). Dane są wstępnie wypełnione i wymagają jedynie zmiany. Jeśli nie wprowadzisz żadnych informacji, nie będzie możliwe ponowne obliczenie danych i uzyskanie dostępu do wyników. Dane mają również ograniczenia (limity), aby uniknąć wypełniania nierealistycznych danych.

6. W ramach produkcji roślinnej użytkownik wprowadza dane dotyczące upraw - pasz dla produkcji zwierzęcej. Na podstawie danych dotyczących paszy i liczby zwierząt program automatycznie oblicza zapotrzebowanie na paszę (uprawy do produkcji paszy).

7. Kolejnym krokiem jest wypełnienie danych dotyczących bydła (wskaźniki wydajności, ceny, koszt chowu na 100 dni paszy). Dane są podzielone według kategorii hodowli bydła (krowy mleczne, cielęta, jałówki, byki opasowe...) Dane są wstępnie wypełnione i należy je zmienić w zależności od sytuacji w gospodarstwie. Możliwe jest również kupowanie i sprzedawanie zwierząt w każdej kategorii.

8. Po wypełnieniu wszystkich danych należy wprowadzić przycisk ponownego obliczenia danych, a następnie użytkownik zostanie przekierowany do arkusza wyjściowego projektu. W danych wyjściowych dane wejściowe produkcji roślinnej są podsumowane wraz ze wskazaniem ich danych ekonomicznych. Podobnie, produkcja zwierzęca jest mapowana, gdzie oprócz niektórych danych wejściowych obliczane są wyniki ekonomiczne. Podobnie, tabela podsumowująca wyniki ekonomiczne dla produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i produkcji rolnej jest również przedstawiona w wynikach.

o3-page.jpg

Narzędzie dostępne jest także TUTAJ

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod adresem patrik.rovny@gmail.com. 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena