CZ EN SK PL HU LT

VISYFARM

Katedra Ekonomiky uspěla ve výzvě 2020 programu Erasmus+, klíčové akci 2.03. – Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání. Spolu s partnery se ČZU podařilo uspět s projektem zaměřeným na dlouhodobou udržitelnost malých farem vedených mladými zemědělci v kontextu nové strategie EU , tj. strategie od zemědělce ke spotřebiteli (farm-to-fork), která je součástí ambiciózní Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). 

Mezinárodní team připraví přehled a hodnocení minulých a nových politik ve státech konsorcia zaměřených na mladé zemědělce hospodařící na malých farmách. Budou představeny příklady dobré praxe spolupráce v celé potravinové vertikále, které mají přispět k dlouhodobé životaschopnosti zemědělců. Závěrem budou vytvořeny elektronické nástroje, které umožní efektivní ekonomické plánování a rozhodování. 

Mimo pracovníků ČZU se na projektu podílí univerzitní partneři z Polska (Poznan University of Life Sciences) Slovenska (Slovak University of Agriculture in Nitra), Litvy (Vytautas Magnus university, Kaunas) a Maďarska (University of Szeged). Propojení akademického prostředí s praxí zajišťují svazy zastupující mladé zemědělce – Společnost mladých agrárníků ČR, polský Związek Młodzieży Wiejskiej a Združenie mladých farmárov na Slovensku. 

 

VÝSTUPY PROJETU JSOU KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH PROJEKTU.

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena